Date/Time Event
02/08/2021
17:30 - 20:00
Oficina Precaria Berlín
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
03/08/2021
18:00 - 20:00
Kiezküche bei Agnes
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
04/08/2021
11:00 - 15:00
Offene feministische Kontaktstelle
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
04/08/2021
20:00 - 23:00
Abholung: Solidarische Landwirtschaft (SoLawi)
Kiezhaus, Berlin
05/08/2021
11:00 - 14:00
Offene Bürozeit
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
05/08/2021
15:00 - 18:00
Sozialberatung
Kiezhaus, Berlin
09/08/2021
17:30 - 20:00
Oficina Precaria Berlín
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
10/08/2021
18:00 - 20:00
Kiezküche bei Agnes
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
11/08/2021
11:00 - 15:00
Offene feministische Kontaktstelle
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
11/08/2021
20:00 - 23:00
Abholung: Solidarische Landwirtschaft (SoLawi)
Kiezhaus, Berlin
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10