Date/Time Event
16/07/2020
15:00 - 18:00
Sozialberatung
Kiezhaus, Berlin
23/07/2020
11:00 - 14:00
Offene Bürozeit
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
23/07/2020
15:00 - 18:00
Sozialberatung
Kiezhaus, Berlin
30/07/2020
11:00 - 14:00
Offene Bürozeit
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
30/07/2020
15:00 - 18:00
Sozialberatung
Kiezhaus, Berlin
06/08/2020
11:00 - 14:00
Offene Bürozeit
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
06/08/2020
15:00 - 18:00
Sozialberatung
Kiezhaus, Berlin
13/08/2020
11:00 - 14:00
Offene Bürozeit
Kiezhaus Agnes Reinhold, Berlin
13/08/2020
15:00 - 18:00
Sozialberatung
Kiezhaus, Berlin
20/08/2020
15:00 - 18:00
Sozialberatung
Kiezhaus, Berlin
1 2 3 4 5 6 7 8